Vet folk hvor god du er?

Du har sikkert kjent på det noen ganger: om jeg bare kunne få fortalt hvor bra jeg er på det jeg gjør, ville jeg solgt mye, mye mer.
Folk ville vært opptatt av å komme i kontakt med meg, fordi jeg jo kunne løse deres utfordringer.

Så hvorfor er det ikke kø utenfor lokalene mine da? Hvorfor er ikke mailboksen full?

Hvorfor går det alt for lang tid mellom at folk ringer og spør hva jeg kan gjøre for dem?

Utfordringene deler vi alle. I dagens informasjonssamfunn er det vanskelig å nå fram til dem du gjerne vil nå, fordi informasjonsstrømmen ganske enkelt er for stor. Det er for mye, folk orker ikke med å sortere all informasjonen. Så oppgaven blir å bruke virkemidler som i seg selv gjør at du står ut fra mengden, og at folk får sjansen til å finne deg: Video finner folk, slik at folk finner deg.

Hvorfor det?

Fordi video kombinerer det du ser og det du hører. Det betyr at det du ønsker å formidle, når ut på en mye sterkere måte.

Dessuten innfører video et tredje element: Følelsene. Et budskap som ved siden av å vise bildene lar deg høre lyd, formidle følelser på en helt annen og mye kraftigere måte. For å vekke begeistring og skape engasjement må vi by på oss selv, historiene må oppleves ærlige, relevante og meningsfylte.

Først DA vil folk oppdage hvor god du er. Du kan jo ikke selge til dem du ikke når, ikke kan du rekruttere dem heller. Det er først når du når fram med budskapet ditt at du virkelig kan få fortalt hvor god du er. Men nettopp fordi informasjonsflyten er så stor, og det vi mennesker orker å ta inn over oss, er så lite av det som tilbys, gjelder det å komme ut jevnlig med budskapet sitt. Derfor er video – akkurat som alt annet på nettet – i stor grad ferskvare.

Forskjellen er at det er en kommunikasjonskanal som virker så sterkt at folk gjerne vil se mer av det. Når begrepet «følgere» har blitt skapt på webben, så er det fordi mennesker gjerne vil underholdes, og også følge med på noe de er interessert i. Er budskapet ditt interessant nok, kan du skape deg mange følgere – om du gjentar budskapet ditt mange nok ganger. Og ikke ved å gjenta det i samme form hele tiden: Du må variere, by på deg selv, invitere og forklare.

Når folk først har funnet deg – kan kanskje din neste video få dem til å ta kontakt?

Kontakt oss når du vil vite mer!