Millioner går tapt i feilansettelser
-Videofilm nytt virkemiddel i rekruttering

Folk skifter jobb i langt høyere tempo enn tidligere, og konsekvensen av feilansettelser er betydelige. Nå kan videofilm løse mange av flokene,
selv om få enda har sett potensialet.

Det siste innen rekrutteringsbransjen er videofilm. Stadig større grupper er på flyttefot i arbeidslivet, spesielt innenfor det man med et litt vidt begrep kan kalle teknisk sektor, men det setter samtidig enda større krav til ansettelsesprosessen. Ny teknologi og ikke minst nye konsepter gjør at man kan nå flere,
treffe riktig og ikke minst: Gjøre dette til en helt annen kostnad enn tidligere.

Videofilm

-Jørn Wad i Streit Sagt AS sier til Ingeniørnytt at undersøkelser viser at videofilm er et svært fordelaktig verktøy i prosessen for å koble rett person til rett jobb.
Mens jobbsøkeren kan presentere seg og sitt på en langt mer levende måte enn før, kan arbeidsgiveren på sin side gjøre grep for å spisse sitt søk etter riktig kompetanse. Kanskje er det spesielt arbeidsgiverne som har mye å tjene på dette, sier han.

Likevel er det et faktum at svært få innenfor bransjen foreløpig har tatt steget helt ut, og inkludert video i sitt tilbud.
Kun de mest målrettede aktørene har satset på den direkte og sterke kommunikasjonen man får ved å bruke video som beskrivende element.
De som allerede har testet ut video, har sett at det medfører en mer direkte kommunikasjon, og ikke minst en bedre måte å finne de rette kandidatene på.
For det er først når man vet konkret hva arbeidsgiveren ønsker seg, at man kan danne seg et godt bilde av hva den samme arbeidsgiveren har å tilby.
Det gjelder ikke bare arbeidsmiljø og selve jobbinnholdet, men også den plassen en mulig ny jobb befinner seg på. Har man familie, er så klart dette en enda viktigere faktor.

-Jeg bruker film aktivt i mitt samarbeid med eksperter på rekruttering som har lært meg å stille både mine kunder og dem som vurderer å bli det, noe viktige spørsmål:

Er du sikker på at du treffer riktig målgruppe dine med de aktiviteter du gjør, og at du treffer dem på riktig tidspunkt?