Det du ser, hører og føler

Video som medium er helt fantastisk! Du kan kombinere det du ser, det du hører og det du føler for å skape interesse, engasjement og reaksjon gjennom å fortelle din historie. Og slik du selv føler, slik vil kanskje mange av seerne av dine videoer også føle. Gjør de det, vil de bli mer interessert i det du har å fortelle, og ønske å finne ut mer om deg, din bedrift eller din organisasjon.

Internettet har skapt begreper som «følgere», «søkemotoroptimalisering» og «nettforum». Samt en masse annet. Dette skjer fordi informasjonssamfunnet vi alle er en del av byr på så enorme mengder informasjon at vi mennesker ganske enkelt ikke rår med alt.

Det er lenge siden det ble komplett umulig å «vite alt». Ikke vil vi vite det heller, om vi kunne. For hvorfor skal vi vite hvor mange kabler som må strekkes for å kunne sørge for kommunikasjonen til mennesker vi aldri kommer til å møte? Eller bestanddelene i en maskin vi ikke kommer til å se i hele vårt liv?

Men for dem det gjelder, eller den som skal bruke nettopp den maskinen det er snakk om, er dette viktig informasjon. Likevel er det ikke sikkert de finner fram til den, om informasjonen ikke blir presentert på en god måte. Og det er her video kommer inn!

Skandinaver er idag digitale, sosiale og mobile.
Stadig flere innser at gjennom å kombinere det du ser, det du hører og det du føler, så når du flere. Når du lar video bli en del av din omdømmebygging, med en klar strategi for hvordan du skal bruke videopresentasjoner i ditt rekrutteringsarbeid, kommer du til å stikke ut blant dine konkurrenter.

Video er i ferd med å eksplodere på nettet, og der du tidligere hadde bilder med forklarende tekster, er det nå levende bilder som møter de besøkende på nettsider, i stillingsannonser og i sosiale medier.

Noen velger å lage videoene selv, og det er klart man kan det. Teknologien finnes jo. Men det gjelder med video som med ditt eget produkt: Det er fordi du leverer den beste kvaliteten og den beste servicen, at folk velger deg. Lar du deg representere av en profesjonelt laget video – eller fler, forsterker du dette uttrykket veldig.

Det du ser, det du hører og det du føler presentert i en sammensmeltet og godt fortalt historie bidrar sterkere enn noe annen måte å kommunisere på til at du når fram med budskapet ditt. Nå er tiden kommet til å ta steget inn i fremtiden!

Jeg ser frem til å høre fra deg som føler deg truffet!