Blir du sett?

Det er mange som snakker om synliggjøring i forbindelse med arbeidet med digital markedsføring, og det gjør de rett i.
For er man ikke synlig på nettet, kan man i grunnen like godt la være å jobbe med det.

Men så kommer neste utfordring: Blir du sett?

For selv om du er synlig, er informasjonsflyten på nett og utenom enorm i dagens informasjonssamfunn, og folk har store problemer med å finne fram. Det er derfor det er blitt skapt søkemotorer, og det er også derfor noen lykkes med å vinne fram på nettet, mens andre sliter.

Det skyldes at selv om de kanskje er blitt synlig, så blir de ikke SETT.

Hvordan kan det henge sammen? Jo, om du tenker deg en granskog i en ås et stykke unna, så er hvert enkelt tre ganske så synlig. De er store, grønne og ruver i skogen. Men i grunnen ser du ikke noen av dem. Hvorfor ikke? Fordi informasjonen om alle disse synlige grantrærne rett og slett forvirrer deg. Du vet ikke helt hvor du skal se, så du forsøker å se overalt samtidig. Dermed får du et ganske godt overblikk, men du ser i grunnen ingen av dem.

Slik er det også på nett, på mange måter. Selv om du søker på «grantre», får du ofte en masse svar som du ikke så for deg eller ønsket i det hele tatt. Noen av dem kommer fordi de som har gjort jobben med å skape sidene, ikke har vært dyktige nok. Men andre svar kommer fordi det er så mange som tilbyr nesten det samme, at til og med søkermotorene er nødt til å gjøre noen valg. Og maskiner er maskiner, de gjør valg slik de er programmert til.

Mennesker gjør de valgene de er opplært til

Med mindre du presenterer deg og din bedrift/organisasjon på en så annerledes og interessant måte at mennesker blir nysgjerrige, og vil finne ut mer.

Med video har du sjansen til å gjøre akkurat det, fordi du kan presentere ditt budskap på en nær og sterk måte. Du presenterer deg gjennom lyd og levende bilder, og stimulerer følelsene hos folk, så de kjenner igjen det savnet de hadde da de tastet inn søket sitt.

Når man i tillegg vet at du gjennom å bruke videoer på ditt nettsted eller på facebook står fram som mer interessante også for søkermotorene, er det bare å gå i gang med planleggingen. For en god og langsiktig videostrategi starter med en plan – en plan der du blir bedre kjent med deg selv – og hva du er god på. Sammen formidler vi dette til verden.

Kontakt oss når du vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med din rekrutteringsvideo!